กระดานสนทนาสำหรับการเรียนออนไลน์ :: Padletเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีความสำคัญและเป็นเครื่องมือที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นของตนเอง คือ กระดานสนทนาออนไลน์ ผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในรูปของการมอบหมายงานและส่งผู้สอน แต่การให้ทำกิจกรรม ร่วมกันออนไลน์ การได้อ่านหรือรับรู้ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน การได้โต้ตอบ ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเพิ่ม "social factor" ให้กับการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งทำให้การเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้น ระบบ LMS ต่าง ๆ อาจมีฟังก์ชันกระดานสนทนา แต่ด้วยการออกแบบ ทำให้ดูไม่ค่อยน่าใช้งานเท่าไหร่ วันนี้จึงอยากจะมาแนะนำกระดานสนทนาออนไลน์ที่เรียกว่า Padlet ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้
1. เริ่มต้นจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ Padlet สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้คลิกที่ Sign up เพื่อสมัครสมาชิก ส่วนผู้ที่เคยสมัครสมาชิกแล้ว สามารถ Login ได้เลย
2. Padlet มีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Basic (ฟรี) ซึ่งจำกัดว่าสามารถมีกระดานสนทนาได้ 3 กระดาน ที่ใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น กับแบบ Pro (เสียเงิน) ซึ่งใช้ได้ไม่จำกัด สำหรับผู้สอนทั่วไป แบบฟรีก็น่าจะโอเคครับ
3. จากนั้นระบบจะนำเราเข้าไปสู่หน้าหลัก (dashboard) ซึ่งจะแสดงกระดานสนทนาที่เรากำลังใช้งานอยู่ เมื่อเริ่มต้นใช้งาน ระบบจะสร้าง กระดานสนทนามาให้เราทดลองใช้งาน 1 กระดานก่อน แต่เราจะเริ่มทำการสร้างกระดานสนทนาใหม่เลย ด้วยการคลิกที่ + Make a padlet
4. เลือกสไตล์ของกระดานสนทนา (จริง ๆ Padlet สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ไม่เฉพาะแต่กระดานสนทนาเท่านั้น) ในที่นี้เลือกแบบ Wall ไปก่อนก็ได้ครับ ถ้าใช้งานคล่องแล้วค่อยลองเลือกแบบอื่นดู จากนั้นระบบจะเริ่มสร้างกระดานสนทนาให้เรา


5. จากนั้นจะให้เราตั้งชื่อกระดานสนทนา เราอาจถามคำถามเพื่อให้ทุกคนในชั้นเรียนมาอภิปรายร่วมกันก็ได้ และให้กรอกคำอธิบาย
6. เลื่อนลงมาด้านล่าง จะเห็นตรง Address ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผู้สอนจะ copy เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนเข้าใช้งานกระดานสนทนา ถัดลงมา เราสามารถเลือกพื้นหลังสำหรับกระดานสนทนาได้
7. เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จแล้ว ก็สามารถเริ่มโพสต์ข้อความได้เลย
8. เมื่อผู้เรียนเข้ามาใช้งานกระดานสนทนา ตาม address ที่เราแจ้งไป จะสามารถโพสต์ข้อความบนกระดานได้ โดยกดปุ่ม ที่มุมขวาด้านล่าง
9. เมื่อกดโพสต์ข้อความใหม่แล้ว ผู้เรียนสามารถเขียนชื่อเรื่อง (อาจเขียนชื่อ-นามสกุล) และตอบคำถามเพื่ออภิปรายได้
10. ในแต่ละข้อความ ผู้โพสต์ข้อความสามารถแทรกรูปภาพประกอบได้ ตรงนี้อาจช่วยเพิ่มความสนุกให้กับชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้เห็นหน้ากัน
11. นอกจากรูปภาพแล้ว แต่ละข้อความยังสามารถแนบลิงก์ ไฟล์ เสียง และอื่น ๆ อีกมากมายได้อีกด้วย
12. และนี่คือหน้าตาของกระดานสนทนา สำหรับผู้เรียนและผู้สอนที่จะเห็นภาพกระดานแบบนี้ร่วมกัน
13. ในฐานะเจ้าของกระดานสนทนา เราสามารถลบหรือแก้ไขข้อความใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการเลือกข้อความแล้วคลิกที่แก้ไขหรือลบ
14. ตรงปุ่ม Share ด้านบน เมื่อกดแล้ว เราสามารถกำหนดตัวเลือกในการเปิดใช้งานกระดานสนทนานี้ได้ โดยเราสามารถกำหนด ระดับความเป็นส่วนตัว (privacy) ได้ ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ secret หมายถึงเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะผู้ที่รู้ address ของกระดานสนทนา
15. เราสามารถเปลี่ยนระดับความเป็นส่วนตัวได้ โดยคลิกที่ Change privacy ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ Private หมายถึงใช้งานเฉพาะ เราเท่านั้น (อันนี้เช่น เราอยากเอาไว้จดรายการซื้อของ) Password คือถึงแม้จะรู้ address ของกระดานสนทนา แต่ต้องใส่ password เพื่อ เปิดดูหรือโพสต์ข้อความได้ ส่วน Secret คือ เปิดให้เฉพาะคนที่รู้ address ของกระดานสนทนา และ Public คือเปิดให้ทุกคนเข้าใช้งานได้ และสามารถค้นหาเจอกระดานสนทนานี้ได้ สำหรับในชั้นเรียน ตั้งแบบ Secret น่าจะดีที่สุด
16. ในส่วนของการแชร์ นอกจากจะ copy address เพื่อแจ้งผู้เรียนแล้ว ยังมีตัวเลือกให้แชร์โดยใช้ QR code หรือโพสต์บนเว็บไซต์ หรือแชร์ ผ่าน social network ต่าง ๆ
17. ในส่วนของ Export เราสามารถส่งกระดานสนทนาและข้อความในกระดาน เพื่อ save ออกจากระบบได้ ในรูปของรูปภาพ PDF หรือ Excel
18. เมื่อ Export PDF ออกมา เราจะได้กระดานสนทนาและข้อความที่เรียงกันในลักษณะนี้
19. กลับมาที่หน้าหลัก (dashboard) จะแสดงกระดานสนทนาทั้งหมดที่เราใช้งานอยู่ ในแบบฟรี เราสามารถมีกระดานสนทนาได้สูงสุด 3 กระดาน โดยกระดานที่เราไม่ได้ใช้งาน สามารถลบออก หรือเก็บเอาไว้ใน archive ได้ (กระดานที่เก็บใน archive จะไม่สามารถ เปิดดูหรือโพสต์ข้อความใหม่ได้ และไม่นับรวมกับ 3 กระดานที่ใช้งานอยู่)
"สอนด้วยอะไร ไม่สำคัญเท่า สอนอะไร และสอนยังไง"